Robotdusch förbättrar livet för de äldre


Många äldre med funktionsnedsättning behöver hjälp för att göra de mest nödvändiga behoven som att gå på toaletten eller duscha. Det kan skapa en obekväm situation för både den som behöver hjälp och den som hjälper till. Det påverkar dessutom integriteten hos de människor som behöver ta hjälp av vårdpersonal för att sköta sin hygien. Nu kan lösningen vara inom räckhåll. Företaget Robotics Care AB i Västerås har utvecklat hygienroboten Poseidon som hjälper människor duscha.

Företaget Robotics Care grundades av Thomas Ryberg i Västerås 2013 och har idag fem pilotrobotar i användning.

”Jag startade Robotics Care eftersom personer i min närhet hade behov av en produkt som kunde hjälpa dem att utföra elementära behov. Jag letade efter en produkt i Europa men insåg snabbt att det inte fanns någon som kunde lösa problemet. Av en händelse så kom jag i kontakt med Robotdalen under en konferens och de nappade direkt på idén. Det finns mycket kompetens inom Robotdalen tack vare deras starka koppling till ABB Robotics”, säger Thomas Ryberg, VD och grundare Robotics Care.

Redan 2014, bara ett år efter idén så producerades den första prototypen. Produkten som heter Poseidon riktar sig i första hand till personer med förvärvade eller medfödda neurologiska skador och till personer som på grund av hög ålder inte kan sköta sin personliga och intima hygien på egen hand. Robotduschen är inte bara bra för brukaren utan den bidrar även till att vårdgivare och anhöriga får en bättre arbetsmiljö.

”En stor fördel med produkten är att den ger mer frihet till brukaren att själv bestämma när han eller hon vill duscha. Dessutom så bevaras den personliga integriteten då man kan sköta sin hygien på egenhand. För vårdgivarna innebär det en minskad belastning på kroppen då man ofta måste lyfta eller bära i trånga utrymmen där golvet kan vara blött och halt. Dessutom så slipper vårdpersonalen obekväma ögonblick tillsammans med brukaren. Det blir så att säga win-win för båda”, förklarar Thomas Rydberg.

En studie som har letts av Magnus Zingmark vid Umeå Universitet och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Ageing visar att en förbättrad hygien reducerar kostnader får vården. Roboticscare står nu redo att möta behovet med hygienroboten Poseidon som i december 2017 certifierades som medicinskteknisk produkt klass 1.

”Vi jobbar nu med att utveckla produkten så att yngre grupper i samhället kan ta del av lösningen. I Sverige så har vi årligen 30 000 strokefall men sedan har du t. ex 6 000 personer som skadar sig allvarligt i trafiken och kan behöva hjälp med att sköta sin hygien. Det finns självklart också en stor grupp som har en medfödd funktionsnedsättning och som skulle få ett friare och bättre liv om de kunde sköta sin hygien på egenhand”, säger Thomas Rydberg.

Robotics Care satsar idag främst på den svenska marknaden men har som målsättning att redan 2019 sälja produkterna på den internationella marknaden.

”Vi satsar just nu främst på Sverige men Norge och Tyskland ligger nära till hands. Slår man ihop hela Europa så finns det ca 20 miljoner människor som kan få ett bättre liv med en egen hygiendusch”, avslutar Thomas Rydberg.

Det kommer att bli spännande att följa Robotics Care de närmsta åren och förhoppningsvis så kommer produkten snabbare in i vården och bidrar till ett friare liv för fler människor.


Läs mer