Rymdfarkosten Rosetta och solvinden


Rymdfarkosten Rosetta följde kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko när den rundade solen. Farkosten har använts för att mäta och beskriva hur solvinden växelverkade med kometeten. Solvinden är det ständiga flödet av laddade partiklar som solen skickar ut i.

När solvinden studerades så konstaterades att den böjde av när träffade kometens atmosfär vilket var förväntat men att den skulle böjas 90 grader var över förväntningarna.

I studien har instrumentet Ion Composition Analyser (ICA) använts för att mäta hastighet och massa hos joner i kometens atmosfär. Instrumentet är utvecklat av Institutet för rymdfysik (IRF). Genom atmosfären strömmar en elektriskt laddad gas, solvinden, med en hastighet av ungefär 400 km/s. Solvinden och kometens atmosfär påverkar varandra.

Det var förvånade att solvinden böjdes av mer förväntat och började röra sig tillbaka mot solen. Strax därefter försvann solvinden från den plats där farkosten Rosetta befann sig. Det hade uppstått en hålighet i solvinden, en så kallad magnetosfär.

Rymdfarkosten Rosetta sköts upp 2004 och kom tio år senare fram till kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko som då befann sig långt bort från solen mellan Mars och Jupiters banor.

Rosetta följde kometen i dess avlånga bana medan den rundade solen för att sedan bege sig utåt i solsystemet igen. Mätningarna avslutades i samband med en planerad kraschlandning på kometytan den 30 september 2016.

Det är sedan tidigare känt att magnetosfärer bildas runt kometer som sedan försvinner igen med jämna mellanrum av ett tidsintervall på ungefär ett år eller två. Dessa studier visar tydligare och mer exakt hur det sker.

Magnetosfärer uppstår runt planeter och andra objekt i solsystemet och Rosettas mätningar har gjort det möjligt att se hur en magnetosfär gradvis uppstår runt en komet. Magnetosfärer är viktiga för hur solvinden kan påverka en planets atmosfär, men även för fenomen som norrsken, magnetiska stormar och strålningsbälten.

Studierna påbörjades när Rosetta kommit fram till kometen i augusti 2014. Studierna har möjliggjorts tack vare tidigare kollegors många års förberedande arbete av instrumentet ICA och Rosetta. Den första vetenskapligt ansvariga för instrumentet och den ansvariga ingenjören och programmeraren som skrivit all programvara för instrumentet är numera pensionerade.

AvhandlingenSolar Wind Dynamics within The Atmosphere of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko


Läs mer