Sista blodgruppen klarlagd


En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Blood förklarar varför vissa människor blir Xga-positiva och andra Xga-negativa. Resultatet minskar risken för biverkningar vid blodtransfusioner.

Det är viktigt att känna till både blodgivarens och patientens blodgrupper vid en blodtransfusion för att kunna matcha dessa mot varandra och undvika biverkningar. Att kunna identifiera bägge parters blodgrupper är särskilt viktigt för patienter som får stora mängder blod eller som behöver blod ofta eftersom blodet vid större mängder består av en blandning av flera blodgivare.

Idag används DNA-teknik för att fastställa blodgrupper men för att DNA-testerna ska fungera så måste den genetiska orsaken till varje blodgruppssystem vara känd. Den genetiska orsaken till blodgruppen Xga har fram tills nu varit okänd.

I studien som publicerats i Blood kombinerades datorbaserade analyser och laboratorieexperiment.

Laboratorieexperimenten visade att en liten förändring av en bit från XG-genen förhindrar transkriptionsfaktorn GATA1 att binda in till DNA:t och därmed kan Xg-proteinet inte uttryckas i de röda blodkropparna hos en del av oss. Fyndet gör att man nu äntligen kan fastställa också Xga-blodgruppen med genteknik.

Referens: Disruption of a GATA-1 Binding Motif Upstream of XG/PBDX Abolishes Xga Expression and Resolves the Xg Blood Group System. Möller M, Lee YQ, Vidovic K, Kjellström S, Björkman L, Storry JR, Olsson ML. Blood (2018).


Läs mer