Självhjälpsguide för föräldrar till barn med cancer


Ett vara förälder till ett barn som är drabbat av cancer är en ångestfylld upplevelse och kan leda till negativa psykiska konsekvenser flera år efter en avslutad behandling. I en Studie som publicerats i Journal of Medical Internet Research presenteras en internetbaserad självhjälpsguide för föräldrar vars barn nyligen har behandlats för cancer.

I studien genomfördes fysiska möten och webbaserade undersökningar tillsammans med sex föräldrar till cancerdrabbade barn och två kliniska psykologer. Föräldrarna och psykologerna samarbetade genom studien vilket resulterade i sammanfattningar från de fysiska mötena och data från de webbaserade undersökningarna.

Resultatet från studien resulterade i en internetbaserade 10-veckors psykologisk kognitiv självhjälps guide kallad ENGAGE. Innehållet i interventionen, läget och frekvensen av e-terapistöd och det individbaserade tillvägagångssättet för återkoppling baserades på underlaget från studien.

Metoden är den första självhjälpsguiden för föräldrar till cancerdrabbade barn och som utvecklats med hjälp av medborgarforskning.

Referens:

Wikman, A., Kukkola, L., Börjesson, H,. Cernvall, M., Woodford, J., Grönqvist, H., & von Essen, L. (2018). Development of an internet-administered CBT programme (ENGAGE) for parents of children previously treated for cancer: A Participatory Action Research approach. Med Internet Res 0000;##(##).e##. doi: 10.2196/jmir.9457


Läs mer