Sjukvårdspersonal kan sluta använda syrgas


En studie som publicerats i tidskriften Circulation visar syrgasbehandlingen varken förebygger utvecklingen av hjärtsvikt eller minskar risken att dö på lång sikt vid misstänkt hjärtinfarkt. Resultaten kan komma påverka vårdrekommendationerna för hjärtinfarktsbehandling i hela världen.

Syrgas har använts vid vård av patienter hjärtinfarkt i över hundra år trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. För ett år sedan visade studiens första/primära analys i The New England Journal of Medicine (NEJM) att syrgasbehandling inte verkar minska risken att dö upp till ett år senare.

Den nya analysen som publicerats i Circulation bekräftar även att detta gäller på längre sikt och visar även att syrgasbehandling inte heller minskar utvecklingen av hjärtsvikt, vilken är den mest befarade komplikationen av hjärtinfarkt.

Resultatet innebär att man nu kan sluta använda syrgas rutinmässigt till alla patienter och att sjukvårdspersonalen i stället kan koncentrera sig på mer effektiva åtgärder och skyndsam transport till sjukhuset.

Referens: ”Long-term effects of oxygen therapy on death or hospitalization for heart failure in patients with suspected acute myocardial infarction”
Tomas Jernberg, Robin Hofmann, et al for the DETO2X-SWEDEHEART investigators
Circulation, 26 augusti 2018, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036220.

Läs om den tidigare studien här på Ciennce


Läs mer