Skolidrottens långsiktiga hälsoeffekter


En studie som publicerats i Journal of Physical Activity and Health visar att både män och kvinnor som deltagit i skolans idrottslektioner upplever än bättre hälsa än de som inte deltog senare i livet.

Studien baseras på en databas med över 250 000 personer i åldern 19 till 70 år. Mellan åren 1982 och 2015 genomfördes en hälsoprofilbedömning som erbjudits av deras arbetsgivare.

Databasen är framtagen av Health Profile Institute med en metod där det ingår en enkät, ett konditionstest och ett individuellt samtal. I enkäten får deltagarna svara på frågor om bland annat livsstil, fysisk aktivitetsvanor och upplevd hälsa. Konditionstestet genomförs på cykel och sedan mäts vikt, längd, midjemått och blodtryck.

Resultatet visar att både de män och de kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner upplever en bättre hälsa och är mindre överviktiga än de som inte deltog på lektionerna. Studien visade även att de kvinnor som deltagit på idrotten har lägre blodtryck, bättre kondition och är mindre överviktiga.

Utöver deltagande i skolans idrottslektioner, de män och kvinnor som dessutom var aktiva på fritiden i ung ålder hade ytterligare positiva hälsoeffekter.

Referens: Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health; Journal of Physical Activity (2018).


Läs mer