Specifik cell i hjärnan påverkar minne och inlärning


En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neuron identifierar en specifik nervcell i hjärnan som har en central betydelse för inlärning. Resultatet kan öppna för nya behandlingar mot Alzheimers.

Demenssjukdomar påverkar människans förmåga att bilda nya minnen. I hjärnområdet hippokampus sitter OLM-cellen som används för att bilda nya minnen.

I studien så överaktiverades OLM-cellerna på försöksmöss vilket resulterade i att mössens minne och inlärning blev sämre. När OLM-cellerna istället inaktiverades fungerade bildandet av nya minnen bättre.

Resultatet förtydligar OLM-cellens betydelse för vårt minne och vår inlärning.

Referens: OLMα2 cells bidirectionally modulate learning. Samer Siwani,, Arthur S. C. França, Sanja Mikulovic, Amilcar Reis, Markus M. Hilscher, Steven J. Edwards, Richardson N. Leão, Adriano B. L. Tort, Klas Kullander. Neuron (in press)


Läs mer