Sverige gör inte tillräckligt för att möta klimathotet


Klimatförändringarna utgör ett hot för människor, djur, naturen och samhället. Sverige ses som en av föregångarna vad gäller hållbarhet och anpassning för att möta klimatförändringarna. Den bilden stämmer bara delvis och flera internationella mätningar visar att Sverige inte gör tillräckligt för att bemöta klimathotet.

En förklaring är att den rådande samhällsutvecklingen påverkar de politiska prioriteringarna och utvecklingslinjerna som i sin tur prioriteras högre än klimatanpassningen. Fundamentala utmaningar i den nuvarande samhällsutvecklingen måste problematiseras och göras tydligare för att klimatanpassningen ska bli mer effektiv.

För att bemöta klimathotet så måste fokus skiftas från tillväxt till andra hållbarhetsmål.

Läs mer i avhandlingen: Conditions of Sustainability – The Case of Climate Change Adaption in Sweden 


Läs mer