Tarmen reagerar annorlunda på baktierer hos patienter med sjukdomen IBS


Foto: Joe Garder

Patienter med tarmsjukdomen IBS skiljer sig från friska när det gäller hur tarmen reagerar på bakterier. En studie gjord med levande bakterier visar att tarmslemhinnan hos personer med IBS är mer genomsläpplig för bakterier än hos frisk tarm.

IBS, en förkortning av engelskans irritable bowel syndrome, är en störning i tarmens funktion. Det kallas också ”känslig tarm”. Tillståndet innebär återkommande smärta i buken och ger ofta förstoppning och diarré. IBS drabbar runt var tionde svensk och är ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor.

Man vet ännu inte varför problemen uppstår, men allt mer forskning tyder på att förändringar i samspelet mellan hjärnan och tarmens bakterieflora spelar en roll i utvecklingen av IBS. I tjocktarmen finns ett skikt av slem som utgör det första skyddet mot bakterierna i tarmen. Under slemmet finns ett lager tarmceller, enterocyter, och under dem finns vävnad som innehåller immunceller. Det är det här lagret med tarmceller som forskarna bakom den aktuella studien har studerat, med fokus på hur genomsläppligt det är för bakterier.

Man undersökte små vävnadsprover från tjocktarmen från 37 kvinnor med IBS och jämförde dem med prover från kvinnor utan tarmproblem. Slemhinnan studerades i en så kallad Ussingkammare, där forskarna kunde mäta transporten av ämnen och bakterier genom den levande vävnaden.

Eftersom den sjukdomsalstrande bakterien Salmonella typhimurium är en känd riskfaktor vid IBS undersöktes hur Salmonellabakterien interagerade med tarmslemhinnan. Man studerade också en E. coli-stam (Escherichia Coli HS), som normalt finns i tarmen. För båda bakteriestammarna var passagen över slemhinnan ungefär dubbelt så hög i vävnadsprover från patienter.

Man undersökte också mastceller, en typ av immunceller som är en viktig del av det medfödda immunförsvarets skydd mot mikroorganismer. Man fann att mastceller verkar spela en betydande roll i regleringen av bakteriell passage i tarmslemhinnan hos både friska och IBS-drabbade, men att den mekanismen tycks vara mer aktiv vid IBS.

Studien har gjorts i samarbete med forskare vid Universitat Autònoma de Barcelona i Spanien och David Geffen School of Medicine at UCLA i USA.

Referens: VIP and Mast Cells Regulate Increased Passage of Colonic Bacteria in Patients With Irritable Bowel SyndromeGastroenterology september (2017).


Läs mer