Telomerförkortning ger ökad risk för Alzheimers


Foto: Steve Shohl

En studie som publicerades i JAMA Neurology 2015 visade att en förkortning av den yttersta spetsen på kromosomerna, de så kallade telomererna i våra celler statistiskt kunde kopplas till verkningsmekanismerna för att utveckla Alzheimers.

Alla celler i kroppen innehåller hela vår genetiska arvsmassa, vilken förpackas i cellkärnan i form av 46 kromsomer. Varje gång en cell delas i två blir telomererna på den yttersta spetsen av kromosomerna något kortare, tills de når en kritisk längd som innebär celldöd. Det är individuellt var denna kritiska gräns går, dels för att telomererna är olika långa till att börja med, dels för att vissa individer har en större telomerförkortning än andra i samband med varje celldelning. Processen med telomerförkortning sker när vi åldras, men man har tidigare enbart använt telomerlängd som en markör för biologiskt åldrande.

I studien från 2015 visade forskare för första gången att telomerförkortning är direkt länkat till risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Tidigare studier hade visat att det fanns något form av samband mellan telomerlängd och risken för att utveckla Alzheimers sjukdom men detta var första gången som man kunde visa att telomererna var inblandade i verkningsmekanismen för att utveckla Alzheimers.

För att komma fram till resultaten användes information från studier som granskat hela genomet och där identifierat genvarianter kopplade till telomerlängd och till Alzheimers sjukdom. Genom att använda en särskild studiedesign kunde forskarna sedan visa statistiskt att det finns ett orsakssamband mellan korta telomererna och ökad risk för Alzheimers sjukdom.

Resultaten innebär dock inte att det går att mäta individers risk för att drabbas av Alzheimers genom att mäta telomererna. Processen med telomerförkortning är komplicerad och visar endast små effekter men resultatet är intressant ur ett biologiskt perspektiv och har banat väg för ny forskning om kopplingen mellan telomerlängd och åldrande.

Referens: Telomere Lenght Shortening and Alzheimer Disease – A Mendelian Randomization StudyYiqian Zhan, Ci Song, Robert Karlsson, Annika Tillander, Chandra A. Reynolds, Nancy L.Pedersen & Sara Hägg, JAMA Neurology October (2015).


Läs mer