Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd


Varje år vårdas runt 8 000 personer inneliggande minst ett dygn för självmordsförsök (avsiktlig självdestruktiv handling eller skadehändelse med oklar avsikt). Ungefär 1 200 personer begår suicid och ytterligare cirka 200 avlider i skadehändelser med oklar avsikt. Flera av dem som avlider i suicid gör det i unga år, med många förlorade år som följd. Vi har studerat förväntad återstående medellivslängd för personer som begår ett första självmordsförsök [1].

Vi har följt 185 000 personer som under 1970–2010 vårdats inneliggande för sitt första självmordsförsök, enligt vad som är rapporterat till Patientregistret. Uppföljningen startade 3 månader efter självmordsförsöket för att säkerställa att patienterna överlevt det initiala skedet. Återstående medellivslängd i Sveriges befolkning 2001–2010 har använts som jämförelse. Dödsdatum och orsaksspecifik dödsorsak har hämtats från Dödsorsaksregistret [2]. För dem som gjort ett självmordsförsök och fortfarande var vid liv någon gång under perioden 2001–2010 har köns- och åldersspecifika dödsrisker beräknats. Sedan har dessa applicerats på en fiktiv kohort av personer som gör självmordsförsök, enligt den metod som används för att beräkna återstående medellivslängd i befolkningen.

Resultaten visar att 20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, medan 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. För 50-åringar som gjort ett första självmordsförsök är den förväntade medellivslängden runt 10 år kortare för män och 8 år kortare för kvinnor. Om det första självmordsförsöket sker först i 70-årsåldern är den förväntade återstående medellivslängden cirka 4 år kortare för både män och kvinnor. För personer 42 år och äldre som gjorde sitt försök 2001–2010 står suicid för cirka 20 procent av dödsorsakerna, men endast för cirka 4 procent bland dem som gjort sitt försök 20–30 år tidigare.

Självmord är självklart mycket vanligare i denna utsatta patientgrupp än i normalbefolkningen. Dock visar vår fördjupade analys av specifika dödsorsaker att överdödligheten till stor del beror på icke-psykiska sjukdomar och inte huvudsakligen på förtida död i suicid. Den kraftigt förkortade återstående medellivslängden för unga med självmordsförsök belyser en ojämlikhet i vården där patienter inom psykiatrin inte verkar få den vård som de behöver.

1. Jokinen J, et al. Acta Psychiatr Scand. Epub 14 dec 2017.

2. Brooke HL, et al. Eur J Epidemiol. 2017;32(9):765-73.

Publikation: “Life expectancy after the first suicide attempt”, Jussi Jokinen, Mats Talbäck, Maria Feychting, Anders Ahlbom & Rickard Ljung. Acta Psychiatrica Scandinavica , online 14 December 2017.

Texten har tidigare publicerats på Läkartidningen.se .


Läs mer