Vanliga former av cancer kan upptäckas tidigt genom blodprov


Antalet fall av cancer förväntas dubbleras under de närmaste 25 åren. Ju tidigare en tumörsjukdom upptäcks desto bättre chanser finns det att behandla den. Vi behöver därför bättre metoder för diagnostik samt för att följa upp hur patienter svarar på behandling.

2013 gick Nobelpriset till James E. Rothman, Randy W Schekman och Thomas C. Südhofför för deras studier om hur molekyler kan transporteras mellan celler i småbubblor – vesiklar. Dessa små vesiklar är av stort intresse för cancerdiagnostik. Vid en tumörsjukdom kan cancercellerna läcka vesiklar till blodet, och det kan bli möjligt att se vilken form av tumör det rör sig om genom att vesiklar från en viss cell bär på den cellens proteinsignatur. Om man i ett blodprov kan säskilja vesiklar som släpps ut av tumörer från olika vävnader i blodet så skulle man alltså kunna använda dem som biomarkörer för sjukdom. Om en patient t. ex. har prostatacancer så har det nyligen visat sig att man kan finna specialiserade vesiklar, så kallade prostasomer, i blodet.

I min doktorsavhandling har jag använt mig av en välkänd molekylärmedicinsk metod -proximity ligation assay (PLA) – som utvecklats vid vår institution vid Uppsala Universitet, och anpassat den för att kunna särskilja och räkna vesiklar i blodet. Det har tidigare varit svårt att identifiera vesiklar eftersom de är väldigt små, runt 100 nanometer. Med hjälp av PLA tekniken har jag lyckats förstora den fluoroscenta signalen från inmärkta vesiklarna och därmed kunnat titta på dem genom mikroskopi, eller med en teknik som normalt används för att räkna och identifiera celler – flödescytometri. Genom inmärkningen av proteiner på ytan av vesiklarna är det också möjligt att identifiera deras ursprung. Detta gör tekniken attraktiv som ett möjligt diagnostiktest inom cancervården. Genom att ställa diagnosen via ett blodprov kan patienten besparas komplicerade undersökningar,och tekniken är kostnadseffektiv och kan spara sjukvården pengar. Drömmen är alltså att metoden skall kunna användas för att tidigt upptäcka vanliga former av cancer via ett enkelt blodprov.

Referens: Applications of in situ proximity ligation assays incancer research and diagnostics


Läs mer