Vanliga mediciner har stor påverkan på proteinbiomarkörer


En studie som publicerats i Scientific Reports visar att vanliga mediciner mot till exempel högt blodtryck och höga blodfetter har stor påverkan på proteinbiomarkörer för hjärtsjukdomar, cancer och olika inflammatoriska markörer.

Studien har genomförts i en studiegrupp på över 900 personer och visar för första gången påverkan av vanlig medicinering på proteinnivå. I studien jämfördes biomarkörnivåerna mellan individer som tar vanliga mediciner och individer som använder medicinerna. Biomarkörnivåerna justerades med hänsyn tex till individernas livsstil, kön, ålder och ärftliga faktorer för att isolera effekterna av medicinerna.

Resultatet visade att flera läkemedel hade stor påverkan på hundratals biomarkörer medan andra endast påverkade en eller två biomarkörer. En av slutsatserna som dras i arbetet är att det krävs en utvecklad kartläggning av vanliga mediciners effekter på det mänskliga proteomet. Det behövs stora studier med patientgrupper som studeras före och under medicinering för att i detalj förstå de metaboliska konsekvenserna av kronisk medicinering.

I artikeln presenteras även över åtta tusen par med kovariat/biomarkör där kovariaten (såsom ålder, längd, rökning eller viss medicinanvändning) har inverkan på nivåerna av en biomarkör, och över 17 000 genetiska markörer som påverkar en eller flera av 109 proteiner.

Referens: Systemic and specific effects of antihypertensive and lipid-lowering medication on plasma protein biomarkers for cardiovascular diseases; Scientific Reports (2018).


Läs mer