Varför ska just den här artikeln eller avhandlingen skrivas?


Foto: Kimberly Farmer

Många samhällsvetare är dåliga på att motivera sin forskning. I en studie som publicerats i European Political Science presenteras riktlinjer för hur forskare ska gå tillväga för att hitta meningsfulla forskningsfrågor.

Varför ska just den här artikeln eller avhandlingen skrivas? Forskningen blir meningslös om den inte kan förklara vad den är till för. Samhällsvetenskaplig forskning handlar om just mening, vad saker och ting betyder. Vi tolkar samtiden och då är det oerhört viktigt att själv som forskare vara meningssökande.

Det saknas idag litteratur som beskriver hur man går tillväga för att formulera en bra frågeställning för sin uppsats, avhandling eller artikel. Med den aktuella artikeln hoppas vi kunna hjälpa studenter, doktorander och forskare att arbeta fram meningsfulla frågeställningar

Läs artikel: What is the point? Teaching graduate students how to construct political science research puzzles (PDF) Karl Gustafsson, Utrikespolitiska institutet och Linus Hagström, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, European Political Science,publicerad online 31 juli, 2017, doi: 10.1057/s41304-017-0130-y, Delningsbar länk: http://rdcu.be/wB4v

Texten är baserad på ett pressmeddelande från Försvarshögskolan. 


Läs mer