Vi minns lukter bättre om vi andas med näsan


En artikel som publicerats i Journal of Neuroscience visar att om vi andas med näsan i stället för med munnen efter inlärningen så minns vi lukter bättre. Resultatet från studien visar att försökspersoner som andas genom näsan konsoliderar, det vill säga förstärker och stabiliserar sina minnen bättre.

Studien visar att vi minns lukter bättre om vi andas genom näsan när minnet konsolideras. Det är den process som sker mellan inlärningen och det tillfälle då minnet används igen.

I studien fick försökspersoner vid två olika tillfällen lära sig tolv olika lukter. Därefter fick de under en timmes tid antingen andas genom näsan eller genom munnen. När timmen var över introducerades de gamla lukterna igen, men också tolv nya lukter, och uppgiften var att avgöra om lukten de kände kom från inlärningstillfället eller om det var en ny lukt.

Resultatet visade att när personerna andades genom näsan, under perioden mellan inlärning och igenkänning, så mindes de lukterna bättre.

Nästa steg är att mäta vad som sker i hjärnan under andningen och hur det i sin tur är kopplat till vårt minne. Att andningen påverkar vårt beteende är inget nytt, tvärtom har det funnits i tusentals år inom bland annat meditationen. Däremot har ingen lyckats visa vetenskapligt vad som verkligen händer i hjärnan. Nu har vi de verktygen vilket kan leda till ny klinisk kunskap.

Referens: Respiration modulates olfactory memory consolidation in humans


Läs mer