Vildsvinskött innehåller ofta matgiftsbakterier


Vildsvinskött har blivit allt mer populärt och det gäller att vara mycket noga med hygienen vid både slakten och den senare hanteringen. Matförgiftningsbakterier är nämligen vanliga i den svenska vildsvinsstammen.

De senaste tjugo åren har vildsvinsstammen vuxit kraftigt och spridit sig till nya områden i både Sverige och i andra delar av världen. Det har resulterat i ett växande problem med trafikolyckor och skadegörelse på grödor och mark. Det har också lett till att allt fler jagar och äter vildsvin samtidigt som det kommit rapporter om att vildsvin kan bära på mikroorganismer som kan orsaka sjukdom hos människan.

I avhandlingen undersöktes 178 vildsvin som kommer från både jaktgods och privata ägare. Jag fann att dna från en av de tre viktiga matförgiftningsbakterier – Salmonella, Yersinia samt colibakterier fanns på hälften av vildsvinen.

Av svinen var det 46 som bar på dna från Yersinia enterocolitica, 37 som bar på dna från Yersinia pseudotuberculosis och 32 individer som bar på dna från någon salmonellabakterie.

Vildsvinsfärs undersöktes också. Tjugo prover som lämnats in från jägare och tolv konsumentförpackningar testades. Det visade sig att dna från Y. Enterocolitica återfanns i 25 procent av de prover som jägarna lämnat in och dna från samma bakterie återfanns i 50 % av de konsumentförpackningar som lämnats in från dagligvaruhandeln. Testerna visade däremot inte inga spår av salmonellabakterier eller Y. pseudotuberculosis.

Resultatet visar på en risk för de som konsumerar och hanterar färsen, vilket oftast är jägarna själva.

Avhandling:
Enteropathogenic Yersinia spp. and Salmonella spp. in the Swedish wild boar – the presence and molecular epidemiology


Läs mer