Virusinfektion påverkar immunförsvarets mångfald


En studie som publicerats i Nature Communications visar att den övergripande sammansättningen av immunförsvaret hos patienter med kronisk HCV infektion har reducerad mångfald.

Hepatit C virus (HCV) infektion är en kronisk virussjukdom som drabbar levern och kan leda till skrumplever och levercancer på sikt. Infektion med hepatit C virus blir nästan alltid kronisk hos människa och tidigare var det svårt att bota denna infektion. Sedan några år har nya läkemedel revolutionerat behandlingen av hepatit C och dom flesta patienter kan nu bli botade på kort tid med få biverkningar som följd.

Kroniska infektioner är ett stort problem globalt. Vid dessa infektioner misslyckas kroppens immunförsvar med att eliminera infektionen. På lång sikt kan detta leda till att immunförsvaret utmattas.

I studien som publicerats i Nature Communications undersöktes immunsystemets sammansättning och mångfald påverkas vid kronisk infektion samt efter att infektionen botats. Forskarna använde så kallad flödecytometri för att i detalj studera utseende och funktion hos vissa delar av immunförsvaret i blod med hjälp av nya metoder.

I studien ingick ett 40-tal patienter med kronisk HCV infektion som följdes longitudinellt, innan, under, och efter behandling.

Resultaten visade dels att immunsystemets övergripande sammansättning var påverkad vid kronisk infektion med reducerad mångfald som följd. Vidare visade resultaten att många av dessa förändringar fanns kvar hos patienterna långt efter att viruset effektivt behandlats. Nu undersöker forskarna konsekvenserna av detta på längre sikt för patienterna.

Referens: Chronic hepatitis C virus infection irreversibly impacts human NK cell repertoire diversity; Nature Communication (2018).


Läs mer