Yoga minskar det psykiska lidandet för fängelseintagna


En studie som publicerats i Forensic psychiatry visar att Yoga minskar det psykiska lidandet för fängelseintagna.

Det visade sig att yoga hade positiva effekter på psykisk ohälsa och erbjuder betydande hjälp med symptom på agorafobi, minnesproblem, beslutsångest, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom och uppfattningar om kroppslig dysfunktion.

I studien valdes 152 intagna slumpvis ut till en grupp där de kunde delta i en veckovis yogaövning under en 10-veckors-period eller till en grupp där de kunde träna valfri fysisk aktivitet – exklusive yoga – också under 10 veckor.

I båda grupperna rapporterade intagna en signifikant förbättrad psykisk hälsa, vilket huvudsakligen återspeglades i en minskad nivå av ångest, depressiva symtom, interpersonell känslighet, misstänksamhet, fientlighet, rädsla och social utanförkänsla.

Resultatet betyder att fysisk aktivitet bör vara en viktig del av de intagnas vardagar eftersom det minskar den psykiska ohälsan. Resultatet innebär även att yoga, som en specifik form av fysisk aktivitet, inte bara minskar depression, ångest, fientlighet hos intagna på anstalt, men även har specifik effekt på symptom på agorafobi, koncentration och minnesproblem, och på somatisering, vilket innebär att yoga därmed i en större utsträck kan minska psykiatrisk lidande.

Referens: Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates; Forensic Psychiatry, (2018).


Läs mer