Flyttfåglar kan sprida virus från Afrika


En studie som publicerats i Emerging Infectious Diseases pekar på att flyttfåglar kan sprida blödarsjukaviruset alkhurma till nya geografiska området.

I studien studerades tusentals fästingar som samlats in från flyttfåglar på väg norrut från Afrika mot Europa.

Alkhurma-viruset återfanns i arvsmassan hos fästingarten Hyalomma rufipes som förekommer i stora delar av Afrika och på den arabiska halvön. Det betyder att det finns en risk att viruset sprider sig till andra delar av världen.

Den blödarsjuka som alkhurma-viruset ger upphov till kan vara dödlig och det saknas idag behandling.

En bättre förståelse av alkhurma-virusets ekologi samt fortsatt övervakning av viruset är viktigt både för människor i områden där sjukdomen redan förekommer samt för människor som bor i medelhavsregionen dit viruset skulle kunna spridas.

Referens: Alkhurma Hemorrhagic Fever Virus RNA in Hyalomma rufipes Ticks Infesting Migratory Birds, Europe and Asia Minor; Emerging Infectious Diseases (2018).


Läs mer