Hiv-2 är allvarligare än vad man tidigare trott


En studie som publiceras i The Lancet HIV visar att hiv‑2 är allvarligare än vad tidigare forskning har visat. Hiv‑2 är inte lika spridd som hiv‑1 och har tidigare ansetts vara en mindre allvarlig variant av hiv.

I studien har personer med hiv följts under lång tid för att kunna fastställa när de blivit infekterade, av vilken variant av hiv och för att kunna studera hur sjukdomen har utvecklats över tid. Resultatet från studien tyder på att betydligt fler än förväntat av dem som har infekterats av hiv‑2 utvecklar och dör i aids.

Studien är den första som presenterar tillförlitliga uppskattningar av tiden från hivinfektion till aids eller hivrelaterad död för hiv‑2. Man har följt upp 4 700 individer som ingick i en kohortstudie i Guinea-Bissau under 23 år mellan 1990 och 2013, där årliga undersökningar ingick med bland annat blodprov. Man jämförde även med individer infekterade med typen hiv‑1 och med de som var hiv-negativa i samma kohort.

Data från studien visar att personer med hiv‑2 utvecklar hivrelaterade infektioner och aids på nästan identiskt sätt som vid hiv‑1, fast förloppet är långsammare över tid.

Resultatet innebär att hiv-2 är allvarligare än vad man tidigare har trott och att det därför behövs rekommendationer att sätta in behandling i tidigt skede hos personer med upptäckt hiv, även för patienter infekterade av hiv‑2.

Referens: Long-term follow-up of HIV-2-related AIDS and mortality in Guinea-Bissau: a prospective open cohort studyThe Lancet HIV (2018).


Läs mer