Kommunicera din forskning

Ciennce.com är en kostnadsfri tjänst för forskare. På Ciennce.com är alla artiklar publicerade av forskare och samtliga texter har minst en vetenskaplig referens i länk. Artiklarna får ej vara längre än 3000 tecken inkl blanksteg. Skriv gärna med ett så enkelt språk som möjligt och skicka den färdiga texten till info@ciennce.com tillsammans med namn, titel, organisation, bild och eventuellt finansiär. Avsluta artikeln med att ange den vetenskapliga referensen på följande sätt;

Referens: Telomere Lenght Shortening and Alzheimer Disease – A Mendelian Randomization Study; JAMA Neurology, October (2015).