Svenskarnas kondition är på nedgång


En studie som publicerats i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports visar på en kraftigt försämrad kondition hos det svenska folket.

Studien är baserad på en unik databas från HPI Health Profile Institute på över 350 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen.

Deltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt konditionstest på cykel.

Förutom en kraftig nedgång i hela studiepopulationen så visade resultaten att nedgången var kraftigare för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän.

Det visade sig även att det endast en tredjedel av de som hade försämrad kondition som samtidigt hade gått upp i vikt. Det innebär att nedgången sannolikt beror på en försämrad syreupptagningsförmåga till följd av minskad fysisk aktivitet.

Det går dock emot tidigare rapporter som visat på en ökning av fysisk aktivitet de senaste åren. En förklaring kan vara att deltagare tenderar att överskatta sin aktivitet i rapporter som bygger på självrapportering.

Resultaten är allvarliga och bekräftar den generella uppfattningen om att vi rör på oss allt mindre. För att bryta trenden krävs preventiva hälso

Referens: Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, (2018).

 


Läs mer